Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelstelling, Missie, Visie

Doelstelling
Het verstevigen van de positie van jongeren tussen de 12 en 27 jaar in de samenleving, door het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van identiteit- en burgerschapsvorming.


Missie
Sociaal Cement ontwikkelt een breed scala aan activiteiten en producten die zich richten op de ontwikkeling van vaardigheden van jongeren, hun positie en hun bijdrage aan de samenleving. Denk hierbij aan:

  • debatten en oordeelsvorming over relevante maatschappelijke thema's;
  • eigen gedrag ten opzichte van andere jongeren en de samenleving;
  • mediaprojecten rondom identiteit als jonge Amsterdammer;
  • het op een constructieve manier laten horen van je stem in de stedelijke context.

Door onze werkwijze voor en door jongeren biedt Sociaal Cement tegelijkertijd ruime mogelijkheden voor jonge professionals en actieve jongeren om positieve werkervaring op te doen, te bouwen aan hun netwerk en hun kansen te vergroten voor de volgende stap in hun maatschappelijke carrière.


Visie
Door de ontzuiling zijn de klassieke jeugdverenigingen er niet meer. De rol van het jongerenwerk is in de afgelopen 15 jaar veel meer zorg-gerelateerd geworden, waardoor het groepswerk weinig zichtbaar meer is.
Sociaal Cement hecht veel waarde aan dit groepswerk en organiseert projecten waarin jongeren dit kunnen ervaren en hiervan kunnen leren. Het risico bestaat namelijk dat een samenleving die zijn jongeren niet betrekt en niet het gevoel geeft dat ze ertoe doen vanzelf uitsterft. Het resultaat zal dan een meer xenofobische, angstige, eenzame en individualistische maatschappij zijn waarin persoonlijke motieven altijd leidend zullen zijn in plaats van een gezamenlijke toekomst.

 

team2018/2019
Sociaal Cement crew 2018/2019